Recibo är ett tidsbesparande
verktyg för kvitton, milersättning och reseräkningar.
Varför Recibo?   |   Berättelser   |   Byråkonto

  

Allmänna villkor

1. Allmänt
Villkoren gäller för användandet av tjänsten Recibo vilket inkluderar Recibo.se och tillhörande mobilapplikation (org nr. 556931-1417). Alla användare, företag och Redovisningsbyråer som använder tjänsten har godkänt och förstått att användaravtalen är bindande. Villkoren gäller även de användare som är tillagda av sitt företag eller Redovisningsbyrå.


2. Information om användare
Användare är skyldiga att uppge rätt information om sitt företag så som organisationsnummer vid tecknande av abonnemang. Vid falska eller stulna uppgifter, kommer kontot att spärras. Det är användares eget ansvar att ingen utomstående utnyttjar tjänsten och användaren är själv ansvarig att lösenord förvaras på ett säkert sätt.

3. Villkor och regler
Om en användare bryter mot de regler och allmänna villkor som erhålls av Recibo eller gör utföranden som är stötande eller strider mot accepterade normer, har Recibo rätt att omedelbart stänga ner kunden. Erlagd betalning återbetalas ej.

4. Prisändringar av abonnemanget.
Recibo har rätt att ändra priset på abonnemanget eller tjänsten om det är direkt hänförligt till externa faktorer, som förändring av skatt eller valutakurs. Vid utbyggnad av effektivare tjänst ska Recibo senast tre månader innan avgiftsändringen meddela om avgiftsändring till användaren. Ny prisnivå träder i kraft vid ny avtalsperiod.

5. Data 
Recibo har ingen skyldighet att kontrollera eller verifiera innehållets kvalité. Det är användarens skyldighet att kontrollera att hela verifikationen fotats korrekt och att informationen är läsbar. Vi råder våra kunder att spara sina verifikat/kvitton i originalformat.

6. Avtalstid
Avtalet börjar löpa när kunden har beställt tjänsten och betalat för aktuell period, normalt 12 månader. Avtalet förlängs med 12 månader om uppsägning inte skett 30 dagar innan tidigare avtal löpt ut. Avgift för redan betald tjänst återbetalas inte vid uppsägning.
Användaren har 30 dagar på sig att ta vara på sin data efter uppsägningen innan den raderas. Recibo skall vara behjälpliga så att användaren kan erhålla sin data.
Vid utebliven betalning har Recibo rätt att inaktivera användaren till det att full betalning erlagts.

7. Datasäkerhet & Drift
Recibo ansvarar för att användarens information sparas på ett säkert sätt. Recibo har heltäckande backup rutiner och det görs backup på alla servar dagligen. Samtliga servar genomsöks kontinuerligt efter datavirus, trojanska hästar etc. Recibos servrar finns hos Bahnhof, innanför bergväggar. Med en upptid på 99,997%, 24/7/365.

Recibo kan aldrig krävas på ersättning eller hållas skyldig om det sker ett driftstopp på grund av sabotage, serverkrasch eller force majeure i form av tex naturkatastrof, krig, eldsvåda, upplopp, blixtnedslag eller andra oförutsedda händelser. Även i det fall där någon part lider skada.

Recibo ansvarar inte för material som försvinner från servern på grund av orsaker som inte är hänförliga till Recibo. Det gäller vid felaktig programvara hos användaren, sabotage, serverkrasch eller force majeure i form av tex naturkatastrof, krig, eldsvåda, upplopp, blixtnedslag eller andra oförutsedda händelser

8. Tjänsten får endast användas i lagliga ändamål
Skulle en användare missbruka tjänsten för olagliga ändamål, stängs användaren genast ner och kommer att polisanmälas.

9. Felanmälan och support
Alla felanmälningar på hemsidan eller tjänsten görs till mejl 
support@recibo.se. Felanmälan kan göras dygnet runt årets alla dagar.

Fel på hemsidan eller saker som gjort att man inte kunnat använda systemet fullt ut måste meddelas senast 30 dagar efter användaren upptäckt eller borde upptäckt felet. Recibo åtar sig att rätta till eventuella fel så snart som möjligt med hänsyn till felets art. 

10.1 Lagring av personuppgifter.

Recibo lagrar personuppgifter i syfte att kunna erbjuda tjänsten på rättsliga grunder. Kunden är ansvarig för att rätt uppgifter registreras och att det finns laglig grund för att uppgifterna registreras. De uppgifter Recibo lagrar är Namn, mejladress, telefonnummer, anställningsnummer, organisationsnummer, adress, geografiskplats. Uppgifterna lagras i mån av kundens behov tex är inte telefonnummer, anställningsnummer, adress och geografisk plats krav för att kunna registrera användare eller använda tjänsten.

10.2 Personuppgiftsansvarig.
Kunden är Personuppgiftsansvarig för användare som kunden registrerar i Recibo. Det åligger företaget att tillse att det finns laglig grund att behandla personuppgifterna och att övriga krav i personuppgiftslagen följs. Recibo är personuppgiftsbiträde och ska upprätthålla och bibehålla de tekniska åtgärderna som krävs för att hålla personuppgifterna säkra. Enligt datainspektionens riktlinjer.

För redovisningsbyråer gäller samma regler som för företag då användare registreras av redovisningsbyrån.

10.3 Personuppgiftsbiträde
Som personuppgiftsbiträde ska Recibo följa instruktioner i enlighet med personuppgiftslagen och personuppgiftansvarigens instruktioner.

10.4 Avtalets upphörande
Vid avtalets upphörande så raderas all data kring användaren och det som användaren har registrerat.

Företagets administratör har möjlighet att ta bort användare inom företaget. Enskild användare inom företaget kan inte radera sig själv.

Redovisningsbyrå kan inte radera företag utan företagets medgivande. Redovisningsbyrån kontaktar Recibo via support@recibo.se för att få kund flyttad från sitt Recibo byråkonto. Vill företaget fortsätta använda Recibo skall det meddelas inom 30 dagar från att kontot har kopplats bort från redovisningsbyrån. I annat fall raderas all data kopplat till företaget.

11. Information på hemsidan
Användaren får ladda ner och använda informationen som finns på hemsidan under förutsättning att den inte kommer att användas i kommersiellt syfte, som tex vidareförsäljning.

12. Fakturering
Tjänsten faktureras årsvis i förskott om inte annat överenskommits. Betalningsvillkor är 30 dagar netto, vid uppsägning sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift. Redovisningsbyråer faktureras och har betalansvar för de kunder som redovisningsbyrån lägger upp.

13. Datamängd
Varje användare är tillåten att föra över 2 GB per år vilket motsvarar ungefär 4000 kvitton. Fodras större kapacitet får användaren kontakta leverantören då extra avgifter kan tillkomma.

14. Skiljedomsförfarande
Skulle tvist uppkomma mellan Recibo och kund ska den hänskjutas till avgörande av skiljemän i enlighet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Kom igång på 30 sekunder.


Kontaktinformation

Recibo AB
Vxl. 08 555 36 187
E-post: info(at)recibo.se